Shorinji-Ryu Renshinkan

Yhteystiedot

Shorinjiryu Renshinkan Heinola ry
Shorinji ryu Renshinkan Branch Heinola

Heinolan jäähalli Budosali
Urheilukatu 2
18100 Heinola

Y-tunnus
2731764-9